Ежедневные испытания в пророссийском батальоне на Украине


Их собственная республика вызвала настоящий ажиотаж на Лиссабонском кинофестивале в прошлом году из-за несколько пророссийской позиции фильма. Тем не менее, он дает интересное представление об стороне украинского конфликта, которая редко упоминается в западных СМИ.

Грей - постоянный кинокритик в СОВРЕМЕННЫЕ ВРЕМЕНИ.
Электронная почта: carmengray@gmail.com
Опубликовано: 2019-01-02

Опрос предположений в фильмах и дебатах имеет неоценимое значение, к чему Доклисбоа - во главе с Синтия Гил и Давиде Оберто - все еще серьезно относится. Их стенд был временно проверен в этом году, когда два посольства потребовали изменения в программе фильма этого года. В то время как турецкое посольство возражало против письменного упоминания о геноциде армян и зверствах, совершенных против курдов, украинское посольство потребовало, чтобы фильм Их собственная республикапо указанию уроженца России Алёны Полуниной должен был быть исключён из списка наблюдения. По данным посольства Украины, фильм не отражает то, что международное сообщество охарактеризовало как боевые действия России в стране. Доклисбоа не только отверг это вмешательство извне, но и публично заявил, что они считают его «областью для обсуждения и отсутствия цензуры». На мировой премьере Их собственная республика полдюжины активистов украинской общины в Португалии, похоже, протестовали против демонстрации и раздавали листовки с заголовком «Доклисбоа поддерживает терроризм!». В разговоре они признались, что еще не видели фильм, но отрицали действительность термина «гражданская война», использованного в трейлере. Впоследствии они довели свои громкие протесты до аннексии в целом, на очень жаркую сессию вопросов и ответов (вопросы и ответы).

Нет нейтрального подхода

Их собственная республика был снят в прошлом году, снимая нас в повседневной жизни пророссийского батальона в Ясновате - зоне военных действий в Донецке, которая в настоящее время контролируется российскими сепаратистами. Полунина не впервые использует формат фильма, чтобы исследовать, как политика в регионе влияет на динамику межличностных отношений. фильм Революция, которой не было (2008), получивший множество наград на многих фестивалях, в том числе украинский украинский Docuday, следил за запрещенной Россией национал-большевистской партией в течение года. Ее средняя длина Варя (2014) следила за московским учителем математики с симпатией к Майдану, когда она ездила в Украину, чтобы встретиться с друзьями, которых она нашла в Интернете.

Украинские враги все время остаются безмолвными и воспринимаются только как тупые учения артиллерийского огня.

Selv om årets film har mottatt støtte fra den russiske staten, er det ingen ting i hennes rekke av uavhengige produksjoner som skulle tilsi at hun er en propagandist med tunnelsyn. Når det er sagt, er det klart at hennes tilnærming til bataljonen i Их собственная республика ikke kan sies å være nøytral, selv om hennes intensjoner om å lage flue-på-veggen-opptak skyver hennes egen tilstedeværelse i bakgrunnen.

Et russisk smutthull

Regissøren presenterer ikke en regelrett glorifisering av mennene hun dokumenterer, men det virker som hun allikevel er fascinert av de machopregede aktivitetene deres. Hennes stolthet over å være akseptert som en fortrolig på dette høyst spesielle stedet er til å ta og føle på når de renser våpnene sine og stiller opp for inspeksjon. Soldatenes svakheter forårsaker mye tørr humor, særlig i det tilfellet der en full soldat deserterer og til slutt gir opp å gjemme seg. Situasjonen viser absurditeten og forvirringen i det som er nå er blitt livet de lever i denne utposten. Scenen er med på å gi soldatene et menneskelig ansikt. Derimot forblir de ukrainske fiendene deres uten stemme og oppfattes bare som de dumpe drønnene fra artilleriild.

I Q&A-seansen var Polunina henrykt over å få forherlige sin støtte til den russiske siden i konflikten, sammen med sin begeistring for soldatene. Dette er et vanlig symptom i en skyttergravssituasjon som ikke omfatter særlig kontakt med sivilbefolkningen og opposisjonen. Hun er vernet fra de faktiske kampene ved fronten, men er likevel i stor grad avhengig av dem for å være trygg.

Абонемент NOK 195 / квартал

Riktignok er det laget sterkere filmer om konflikten i Ukraina – først og fremst filmene til den halvt hviterussiske, halvt ukrainske regissøren, Sergej Loznitsa. Fra Майдан, et omhyggelig blikk inn i hjertet av revolusjonen i Kiev, til Донбасс (utgitt i år), som inneholder surrealistiske opptak av krigen som et mediemanipulert forvrengt helvetelandskap.

Men det store flertallet av slike filmer som går festivalrundenes gang, har henvendt seg til de omvendte, ved å presentere et sterkt partisk, pro-ukrainsk perspektiv til overveiende sympatisk innstilte publikummere. Å se en film fra et russisk separatist-smutthull ga en frisk og ny opplevelse – selv om jeg hadde et håp om klarere innsikter.

Interessante mangler

Mens filmer som dem Loznitsa har laget, er nærmest overlesset med ideologi i sin fordømmende anklage om et korrupt Russland, byr Polunina på det motsatte. Hun har en neddempet framstilling av miljøet med en tilbakeholden, observerende tilnærming som tar soldatenes nærvær for gitt. I sum framstår det som en bekymringsløs avpolitisering av den separatistiske okkupasjonen. Livet er logistikk og ikke så mye mer i denne visjonen av soldater i sin daglige tredemølle. Vekten regissøren legger på det fysiske arbeidet – menn som hogger ved, stabler murstein, skjøtter husdyr – holder oss helt og holdent fast i en svært konkret tilværelse og en røff arbeidermentalitet.

Det er ingen ting i Poluninas rekke av uavhengige produksjoner som skulle tilsi at hun er en propagandist med tunnelsyn.

Et lite og ukommentert portrett av Putin som henger på veggen, er den eneste referansen til en meningshorisont utenfor regelverket for militær atferd. Følelsen av den lite glamorøse banaliteten ved den pågående krigen er informativ, og på et nesten beckettsk vis oppleves filmen til sjuende og sist allikevel som ufullført. Dokumentaren vitner allikevel om arbeidet til noen som mangler et modent grep om det som egentlig står på spill. Men måten filmen svikter på, er nettopp det som gjør den interessant. Den får deg til å sitte igjen, grublende over i hvilken grad en film skal være gissel for alt den utelater, som for eksempel blodbadet på den andre siden av frontlinjen, og som Polunina vegrer seg mot å forsøke å rettferdiggjøre.


Уважаемый читатель В этом месяце у вас осталось 0 бесплатных статьи. Не стесняйтесь рисовать один Подпискаили войдите в систему, если она у вас есть.