Двое послевоенных мигрантов оглядываются назад ЖИЗНЕННАЯ ЖИЗНЬ: Два коротких австрийских документальных фильма от Diagonale, Фестиваль австрийских кинофильмов, предлагают различные взгляды на жизнь и опыт пожилых послевоенных мигрантов в столице Вене.

Янг - постоянный кинокритик журнала Modern Times.
Электронная почта: neilyounggb@gmail.com
Опубликовано: 2020-02-28
Далекое прошлое / Книга Сабетских режиссеров
Regisør: Николь Фоелстерл Флориан Коглер
(Австрия)

Геополитический имеет Австрия был важным европейским центром на протяжении большей части 20-го века. Бывшая столица империи Вена на самом деле дальше к востоку, чем Прага и Загреб. Частично благодаря своему центральному расположению и отличному транспортному сообщению - удачному наследию времени, подобному Австро-Венгрии, - город все еще остается остановкой для мигрантов и беженцев на пути к новым направлениям. Но некоторые из них предпочитают успокаиваться - как главные герои двух выдающихся документальных фильмов Далеко от прошлого > и Книга Сабета , Оба были показаны на австрийском национальном кинофестивале Diagonale, который проходил во втором по величине городе страны, Граце, в марте.

Все о моей бабушке?

Николь Фоелстерлс Далеко от прошлого является желанной особенностью в растущем поджанре, где молодые режиссеры используют своих старших родственников в работе. В большинстве случаев создатели фильма не хотят признавать кровные узы. Foelsterl, с другой стороны, заслуживает похвалы прямо и открыто об этих отношениях и роли, которую они играют в ее собственном творческом процессе. "Ты видишь только половину меня, Николь ... Ты не видишь всего!" Бабушка Марианна Шнайдер топает в первые минуты, а Фоелстерл возится со своей камерой. Они сидят за кухонным столом Шнайдера, где снимают интервью о необычной жизни последнего. Шнайдер и ее семья принадлежали к немецкоязычному швабскому меньшинству в Венгрии. Ей было около 18 лет, когда слухи о продвижении Красной Армии заставили семью бежать, сначала в Дрезден, а затем в Австрию, где она, очевидно, прожила тихую жизнь с тех пор.

Аналоговый формат оказывается эффективным и экономичным аналогом
ошибочное упорство человеческой памяти.

Schneider-familien, som Marianne er nøye med å påpeke, ble klassifisert som «tyskere» – men det betød ikke at de var nazister, en distinksjon som neppe alltid var like tydelig for framstormende befal og soldater i Den røde armé. «Hvis jeg forteller deg alt, da har du det på film», sukker den nittiårige bestemoren, selv om Foelsterls film egentlig ikke dreier seg om å samle upartiske vitnesbyrd til nytte for framtidige generasjoner. Filmen er i grunnen langt mer et portrett av denne litt strenge og livstrøtte damen og det hun selv vedgår er hennes siste år («mitt liv er over», sier hun mistrøstig). Foelsterl gjenskaper hukommelsens noe feilbarlige prisme som Schneider betrakter fortiden sin gjennom, men kombinerer intervjuopptak med arkivmateriale: 8mm kornete hjemmevideoer overført til VHS, i tillegg til et tidligere intervju hun filmet helt tilbake i 1998. En yngre fru Schneider var også den gang bekymret for det som angikk framstillingen («Du kan jo ikke engang se meg!» ler hun).

комплекс

Далеко от прошлого er et komplekst og tvetydig arbeid som sin tilsynelatende korte spilletid til tross formidler den delvis anstrengte interaksjonen mellom den eldre og den yngre kvinnen. Schneider framstår i et misfornøyd lune der hun leser om flyktninger og innvandrere som kommer til Østerrike og forventer at staten skal ta seg av dem. Ironien i en så ugjestfri holdning, tatt i betraktning Schneiders egne erfaringer i 1940-årene, forblir usagt; så er det opp til seeren å få den med seg.

Далекое прошлое / Книга режиссеров Сабет Николь Фоелстерл, Флориан Коглер
Далекое прошлое / Книга Сабета
Regissører Nicole Foelsterl, Florian Kogler

På et tidspunkt blir Foelsterl frustrert da Schneider ikke vil vise henne hvordan man lager en tradisjonell Knödel-rett. En oppbrakt Schneider er bekymret for at barnebarnet vil kløne til oppskriften på et tidlig, men avgjørende stadium. Ved en annen anledning tar Schneider en pause fra filmingen for å ta telefonen. Foelsterl (som er i gang med redigeringen) viser seg der hun sitter alene ved kjøkkenbordet – hovedåstedet i denne så hjemlige karakterstudien – med et ansiktsuttrykk som tilsier at hun med forvirret resignasjon, og ikke for første gang, innser at bestemoren er like mye «regissør» i dette filmprosjektet som hun selv er.

Абонемент NOK 195 квартал

Sabeths bok

Книга Сабета. All sin (i hovedsak) velvillige innblanding i Foersterls prosjekt til tross framstår Schneider som relativt selvutslettende, en landsens kvinne som verken er vant til eller trives med å være i rampelyset. Elisabeth Arkadevna Netzkowa Mnatsakanjan (f. 1922), stjernen i Книга Сабета av Florian Koglers, som studerer ved filmakademiet i Wien, har derimot pleiet omgang med internasjonale notabiliteter i store deler av sitt liv. Hun har også selv vært gjenstand for vesentlig oppmerksomhet og rosende omtale. «Du tilkjenner meg berømmelse, men jeg har aldri vært berømt», sier hun beskjedent til sin tidligere elev Andreas Schmiedecker – hvis besøk i den rotete wienerleiligheten hennes er hovedtemaet i Koglers halvtimes lange film.

I de fineste kortfilmene teller hvert eneste sekund – akkurat som i de siste
stadiene av et langt liv.

Men mens hun viser fram fotografier av noen av vennene sine: nobelprisvinner i litteratur Генрих Белль, tidligere studiekamerat Mstislav Rostropovitsj og mentoren Дмитрий Шостакович, blir det raskt klart at Netzkowa – født i Baku i det som den gang var sovjetrepublikken Азербайджан, og som i sin søken etter større kunstnerisk frihet forlot landet til fordel for Østerrike omkring 1975 – har beveget seg i svært høytstående miljøer. Vi forstår at også hennes egne prestasjoner er betydelige: Hun er en anerkjent poet, begavet kunstner og pianist, og mottok i 1975 Andrej Belyj-prisen – en av de viktigste utmerkelsene i russisk litteratur.

«Det beste av russisk kultur.»

På Netzkowas spørsmål om hvorfor Schmiedecker og Kogler ville filme henne i utgangspunktet, svarer Schmiedecker: «Du har hatt et interessant liv, og du har alltid noe interessant å fortelle.» Netzkowa repliserer raskt: «Kanskje det vil hjelpe meg å leve litt lenger.» Gjennomgående holder Kogler kameraet ganske nær Netzkowas ansikt i sin iver etter å fange opp hvert ord i dialogen og hvert aspekt ved hennes uttrykksfulle karakter. Samtidig vektlegger denne kameraføringen hennes litt skrøpelige framtoning, som hun aksepterer med motvillig verdighet. Kun én gang forlater vi leiligheten i Wien, og det for et kort mellomspill i Albertina-museet, hvor noen av Netzkowas nydelige, originale selvillustrerte manuskripter oppbevares og behandles med hellig ærefrykt av funksjonærer iført hvite hansker, som seg hør og bør.

Men stort sett rettes oppmerksomheten mot Elisabeths innskrenkede omgivelser, og på hvordan fysiske begrensninger har tvunget henne til å legge ytterligere vekt på det som utspiller seg i menneskets sinn. Hennes kall, eller som hun selv sier det, hennes «oppgave», er å «dele det beste av russisk kultur med de unge». Hun mener «de vakre tankene og ideene til store tenkere», som hennes elskede Dostojevskij, er helt avgjørende for intet mindre enn «menneskehetens overlevelse».

Det blir derfor tydelig hvordan hun, i midten av 70-årene, opplevde sovjetstatens intellektuelle undertrykkelse som så uutholdelig at hun sluttet seg til en framstående diaspora av dissidenter og fant sitt fristed i Wien – da som nå et «stoppested» for flyktninger. Den første hun traff i byen, var en jevnaldrende kvinne, Lucia, som vi ser i filmen der hun kommer innom til en kopp te og en livlig passiar. De to har opprettholdt et varmt vennskap, høy alder og fysisk forfall til tross. Mellommenneskelig kontakt av denne typen, som også inkluderer besøk av Netzkowas tidligere student Schmiedecker, bidrar tydeligvis til å holde henne i gang nå som hundreårsjubileet er like rundt hjørnet. «Kanskje livet mitt ikke har vært fullstendig bortkastet», funderer hun der hun ser tilbake på sine oppnåelser med beskjeden stolthet.

Книга Сабета ender med en gripende, men uventet oppløftende avslutning hvor Netzkowa stille sitter og ser på en video av takketalen hun holdt da hun ble tildelt Belyj-prisen (som i Далеко от прошлого viser det analoge formatet seg å være et effektiv og økonomisk motstykke til den menneskelige hukommelsens feilbarlige standhaftighet). Fasjonabelt antrukket og med et blomstrende og lett teatralsk språk fanger den prisvinnende poeten alles oppmerksomhet. Regissøren av dette «utsnittet» zoomer raskt inn på blikket hennes i et svært intensivt øyeblikk. Med Netzkowa som sitter foran TV-en med ryggen til kameraet, velger Kogler å avslutte filmen i dette avgjørende øyeblikket, som får maksimal uttelling idet filmklipper Lukas Meissner klipper til svart. I de fineste kortfilmene teller hvert eneste sekund – akkurat som i de siste stadiene av et langt liv.