Штейнхардт понял геологию


ГЕОЛОГИЯ: Каждый может и должен узнать больше о геологии, говорит Марсия Бьорнеруд. Тем не менее, ее благонамеренные попытки воплотить идеи предмета в жизнь растут.

Идея историка и регулярного критика в СОВРЕМЕННЫЕ ВРЕМЕНИ.
Электронная почта: kjetkor@online.no
Опубликовано: 2019-06-26
Timefulness. Как мышление как геолог может помочь спасти мир

Вдохновленный историей «глубокой истории», которая расширяет перспективы, поскольку это также относится ко времени, когда появились письменные источники, мы в последние годы получили ряд книг от особенно натуралистов: с префиксом глубоко они с радостью пересказывают историю мира от Большого взрыва до наших дней. С такой точки зрения, есть много места для ручного выбора и для введения их собственных идеологических конек. Марсия Бьорнеруд (например, Бьорнеруд) - профессор как экологических исследований, так и геологии в Университете Лоуренса в Висконсине, и она хочет повысить осведомленность о том, что она называет «глубоким временем».

название Timefulness играет на «разумности» - несколько странный выбор, так как большая часть книги представляет собой сложное введение в обычную геологию. Этот вопрос ясен, но настолько лаконичен, что читатели, у которых нет возможностей для химии, не получат много пользы от этих страниц, которые составляют почти четверть книги. Это странный выбор, поскольку сложные схемы изотопов, периодов полураспада, потенциальные источники ошибок и т. Д. Не имеют указаний относительно проекта книги. Это также слабость, которую он полон то, но пустой как, Здесь нет мета-размышлений о методе или терминологии.

ошибки

Bjornerud beklager at geologifaget har lav status i forhold til fysikk, kjemi og biologi. Faget bør kraftig inn i skolen, og hun etterlyser en nobelpris. Uten å trekke den åpenbare konklusjonen skriver hun selv et annet sted om hva som sannsynligvis er årsaken til geologifagets status: I siste halvdel av 1800-tallet ble faget for alvor situert. I denne perioden ble det fastslått mange feiltakelser som faget skulle slite lenge med; blant annet kom man helt på kollisjonskurs med fysikkfaget. Det var faktisk først etter andre verdenskrig at geologene klarte å fastslå jordens alder til 4,5 milliard år ved hjelp av meteoritter (som har endret seg minimalt siden jorden ble dannet). Et stort pluss ved boken er at Bjornerud, i motsetning til andre naturvitere som gjenforteller sitt fags historie, ikke legger skjul på fagets oppslutning om feilaktige teorier og deres virkningshistorie. En helt som lord Kelvin får smake pisken flere ganger, og ufortjent er det ikke, siden hans reaksjon på Darwins teori var følgende: «I have always felt that the hypothesis of natural selection does not contain the true story of evolution, if evolution there has been in biology (…). Overpoweringly strong proofs of intelligent and benevolent design lie around us (…), and teaching us that all living things depends on one everlasting Creator and Ruler.»

Karikert

Bjornerud unngår bevisst ordet «timelessness», som mange sikkert vil forbinde med geologiens emne. Hun mener tvert imot at geologenes perspektiv på tid er nøkkelen til vår tids klimaproblemer. Hun påstår at vi moderne mennesker ikke klarer å henge med på utviklingen av teknologi som vi ukritisk omfavner, at vi hele tiden lever i et framoverlent доступ hvor vi glemmer at vi er del av en mye større tid. Denne påstanden tror jeg ikke hun har tenkt mye over: Hva med nostalgidyrking? Hva med de mange kulturhistoriske museene? Hva med alle fotoalbumene og filmene folk tar vare på? Hva med oldemors og oldefars ditt eller datt? Vi svømmer kontinuerlig i en dam av fortid, og denne slipper vi ikke unna. Som Gadamer påpeker i Wahrheit und Methode: «Vi kan bare arbeide for å få best mulig oversikt i tradisjonen. Vi kommer aldri ut av den.»

Etter Bjorneruds karikerte påstand om vår tids manglende tidsbevissthet kontrasterer hun denne med eksempler fra førmoderne og esoterisk kunnskap. Opp av hatten kommer eksempler på myter fra irokesere, buddhisme, hinduisme, norrøn mytologi og så videre. Hennes tilsynelatende ukritiske plukking av disse står i sterk kontrast til den nøkterne utleggingen hun har av eget fag. Inspirert av disse eksotiske blomstene kommer hun selv med flere hypostaseringer: «The Proterozoic Earth somehow ‘understood’ the fundamental principles of sustainability»; «the Earth is speaking to us all the time»; «we need to start thinking like a mountain».

Абонемент NOK 195 квартал

Fargerikt

Bjornerud bruker fargerike metaforer og referanser til litteratur og musikk (Bob Dylan trekkes malapropos inn fire ganger) for å levendegjøre sin steinharde materie: «the history of the atmosphere is a Bildungsroman about a planet reinventing itself as it matured»; midthavsrygger er som «French soufflés»; sedimenter akkumulerer som «snippets of hair on a barbershop floor». Det virker veldig dandert og bidrar mer enn noen annet til å vise at Bjornerud ikke er en skjønnlitterær forfatter. På side 2, hvor hun forteller om en dag hun gikk i åttende klasse, legger hun til: «that liminal stage when one has access to the realms of both childhood and adulthood» – som om ikke alle vet dette.

Geologenes perspektiv på tid er nøkkelen til vår tids klimaproblemer.

Problemene alle naturvitere møter når de fordrer publikums interesse for nye og viktige oppdagelser innen sitt felt, er at disse ikke lenger har noen betydning for menneskers livsverden annet enn indirekte via teknologi og produkter vi alle nyttiggjør oss. Charles Lyells Принципы геологии (1830) viste de mest årvåkne at kirkens påstand om at jorden var skapt 6000 år tilbake i tid, måtte være feil, og Charles Darwin var en av disse. Slike jordskjelv er historie.

Det gjøres fremdeles oppdagelser av planeter og galakser, men heller ikke disse evner å forskyve horisonten til publikums livssyn. Det er lenge siden det kom oppsiktsvekkende nyheter fra den kanten. Tilsvarende har det jo ingen betydning for oss om verden er 2, 4 eller 8 milliarder år gammel. Marcia Bjornerud prøver seg både som forfatter og filosof, men det blir dilettanteri og lite egnet til å vise verdien av hennes uomtvistelige grep på geologien. «Maybe, just maybe, the earth itself can provide a politically neutral narrative from which all nations may agree to take counsel.» Maybe indeed. Innen etikken heter dette den naturalistiske feilslutning.Уважаемый читатель В этом месяце у вас осталось 1 бесплатных статьи. Не стесняйтесь рисовать один Подпискаили войдите в систему, если она у вас есть.